Nabídka odborných prací

  • konzervace a restaurování všech druhů historických textilií, samozřejmostí je konzervátorská či restaurátorská zpráva s fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků, doporučení vhodného depozitárního a výstavního režimu, zhotovení ochranného obalu
  • čištění historických i umělecky významných současných textilií, např. praporů
  • zhotovení kopií textilních sbírkových předmětů
  • poradenství v oblasti uložení, presentace a instalace textilních sbírkových předmětů, pro stálé zákazníky zdarma

Příprava výstavy svatebních šatů, r. 2007, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Restaurování textilu - Muzeum východních Čech v Hradci Králové Restaurování textilu - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Od chrámu ke katedrále, r. 2008, Biskupství karálovéhradecké

Restaurování textilu - Biskupství karálovéhradeckého 2008 Od chrámu ke katedrále, r. 2008, Biskupství karálovéhradecké

Stálá expozice, r. 2009, Městské muzeum a galerie Polička

Když řekla ano, r. 2010, Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Restaurování textilu - Městské muzeum a galerie Polička Restaurování textilu - Městské muzeum v Ústí nad Orlicí