Zajímavé zakázky

V roce 2014 byla u příležitosti 350. výročí založení biskupství v Hradci Králové uspořádána výstava. Většina textilních sbírkových předmětů prošla mou restaurátorskou dílnou a podílela jsem se na instalaci celé výstavy.
Jednou z nejzajímavějších zakázek roku 2012 byla textilní část relikviáře sv. Sekundiny pro Římskokatolickou farnost - arciděkanství Jičín.
V roce 2011 byly restaurovány pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka z roku 1675, jednalo se o část hrobového nálezu.
Další hrobový nález byl konzervován v roce 2010. Jednalo se o část pohřebního čepce a stuh ze šatů Marie Magdaleny Goltzové (zemřela 1657) a dvou stuh z pohřební obuvi Martina Maxmiliána Goltze (zemřel 1653), kteří se zasloužili o rozvoj města Golčův Jeníkov.
V témže roce byla instalována stálá expozice církevních textilií, které byly před instalací konzervovány nebo restaurovány, v benediktinském klášteře v Broumově.

Výstava biskupství 2014 - Hradec Králové

Restaurování textilu - Výstava biskupství 2014 Hradec Králové Restaurování textilu - Výstava biskupství 2014 Hradec Králové

Relikviář sv. Sekundiny - celek

Restaurování textilu - Relikviář sv. Sekundiny - celek Restaurování textilu - Relikviář sv. Sekundiny - celek

Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinada Sobka z Bílenberka

Restaurování textilu - Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinada Sobka z Bílenberka Restaurování textilu - Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinada Sobka z Bílenberka

Expozice parament v broumovském kláštěře

Restaurování textilu - Expozice parament v broumovském kláštěře Restaurování textilu - Expozice parament v broumovském kláštěře